Tak! To już 15 lat mija od pierwszej milongi w Zielonej Górze! 🙂

Zielonogórskie STUDIO DANCE CLUB, Restauracja PALMIARNIA oraz KTS BALANS serdecznie zaprasza na TANGO FESTIVAL – ZIELONA GÓRA 2024, który odbędzie się w dniach 14-17 marca 2024 roku z okazji XV rocznicy Milongi w naszym regionie.
Podczas czterodniowego święta tanga w naszym regionie gościć będziemy zespół BANDONEGRO (Poznań – Polska), który na uroczystej milondze w Restauracji PALMIARNIA zagra nam najpiękniejsze tanga świata.
Warsztaty tanga prowadzić będą MÜGE ÜNER & SELÇUK ATALAY (Istambuł – Turcja). Znani i doświadczeni nauczyciele, którzy pomogą nam odkryć jak można przyjemniej i z większą radością tańczyć tango.

Program TANGO FESTIWAL – ZIELONA GÓRA 2024 (English version below)
14 marca (czwartek)
19:00-20:00 – Nieodpłatna lekcja tanga dla początkujących. Prowadzący: Krzysztof Kociński – SDC, ul. Dąbrowskiego 41E.
godz. 20:15-23:30 – Milonga „Na dobry początek” – Tdj Jarosław Wysocki – SDC ul. Dąbrowskiego 41E. Wstęp 30,00 zł.
15 marca (piątek)
18:30-20:00 – Tango-practise z Müge Üner & Selçuk Atalay. Rytmika i muzykalność w tangu. Wstęp 55,00 zł
20:30-23:30 – Milonga – „Festiwalowe Wspomnienia” – (projekcja zdjęć i filmików
z poprzednich festiwali) – Tdj Marek Matusewicz – SDC przy ul. Dąbrowskiego 41E. Wstęp: 30,00 zł
16 marca (sobota)
11:30-16:00 – warsztaty tanga – Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a. Prowadzący: Müge Üner & Selçuk Atalay.
Tematy: 1) Technika – postawa, dysocjacja, energia w tangu. 2) Tango – tańczenie poza osią ciała – Colgada – zastosowanie w tańcu. 3) Milonga – rytm, sekwencje kroków oddające charakter tańca.
20:00-2:00 – uroczysta Milonga „Tango w Zieleni”, podczas której najsłynniejsze tanga świata grać będzie zespół BANDONEGRO oraz Tdj Dariusz Bekała (Szczecin), a mistrzowski pokaz tanga dadzą Müge Üner & Selçuk Atalay – Restauracja „PALMIARNIA”, ul Wrocławska 12. Bilety: 130,00 zł.*
17 marca (niedziela)
11.30-16.00 – warsztaty tanga – Zespół Szkół Ekologicznych ul. Francuska 25a. Prowadzący: Müge Üner & Selçuk Atalay.
Tematy: 1) Technika – postawa, dysocjacja, energia w tangu, estetyka ruchu i ozdobniki.
2) Tango – tańczenie poza osią ciała – colgada – zastosowanie w tańcu – ciąg dalszy sobotnich warsztatów. 3) Milonga – rytm, sekwencje kroków oddające charakter tańca – ciąg dalszy sobotnich warsztatów.
18:30-22:00 – Milonga „Dla wytrwałych” – Tdj Krzysztof Kociński – SDC przy ul. Dąbrowskiego 41E. Wstęp: 30,00 zł.
>>>
Opłaty TANGO FESTIVAL – ZIELONA GÓRA 2024 przypadające na jednego uczestnika (płatność w terminie do 28 lutego):

PAKIET ZŁOTY (warsztaty + tango-practice + milongi Czw., Pt., So., N.) – 625,00 zł (po terminie – 695,00)
PAKIET SREBRNY (dwa dni warsztatów + milonga So., N.) – 550,00 zł (po termine – 610,00 zł)
Jeden dzień warsztatów – 240,00 zł (po terminie 280,00 zł)
>>>
Milonga – Na dobry początek (czw.) ………………………. 30,00 zł
Tango-practice (Pt.) …….……………………………………………….. 55,00 zł
Milonga – Festiwalowe wspomnienia (Pt.) ………………. 30,00 zł
Milonga – TANGO W ZIELENI – Palmiarnia (So.) …… 130,00 zł
Milonga – Dla wytrwałych (N.) ….………………………………. 30,00 zł
>>>
Zapisy u Krzysztofa Kocińskiego – tel. +48 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl
>>>
Opłaty wnosimy na konto bankowe Studio Dance Club,
PL 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973 (nie dotyczy milongi czwartkowej, piątkowej i niedzielnej poza pakietami).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą.
W pierwszej kolejności przyjmowane są pary z wykupionym złotym pakietem.
Tylko w przypadku ponownej sprzedaży miejsca następuje zwrot wniesionej opłaty.

*Bilety do nabycia na www.abilet.pl oraz na godzinę przed imprezą.

English

Yes! It’s been 15 years since the first milonga in Zielona Góra! 🙂

STUDIO DANCE CLUB, PALMIARNIA Restaurant and SPORT DANCE CLUB BALANS have a great pleasure to invite you to the TANGO FESTIVAL – ZIELONA GORA 2024, which will take place on March 14-17, 2024 on the occasion of the 15th anniversary of Milonga in our region.
During the four-day event, our offer includes guests from the band BANDONEGRO
(Poznań – Poland), who will play for us the most beautiful tangos in the word at the ceremonial milonga in the PALMIARNIA Restaurant
Our visiting Maestros are MÜGE ÜNER & SELÇUK ATALAY (Istambul – Turkey) – well-known and experienced teachers who help us discover how you can dance tango with pleasure and joy.

Program of TANGO FESTIVAL – ZIELONA GÓRA 2024
14th March (Thursday) :
19:00-20:00 – Free tango lesson for beginners. Host: Krzysztof Kociński – SDC, ul. Dąbrowskiego 41E.
20:15-23:30 – Milonga „For a good start” – Tdj Jarosław Wysocki – SDC ul. Dąbrowskiego 41E. Admission PLN 30.00.
15th March (Friday):
18:30-20:00 – Tango practice with Marcelo and Luiza Almiron. Rhythm and musicality in tango. Admission PLN 55.00
20:15-23:30 – Milonga – „Festival Memories” – (screening of photos and videos
from previous festivals) – Tdj Marek Matusewicz – SDC, ul. Dąbrowskiego 41E. Admission: PLN 30.00
16th March (Saturday)
11:30-16:00 – tango workshops – Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a. Hosts:
Müge Üner & Selçuk Atalay.
Topics: 1) Technique – dissociation and energy transfer in tango. 2) Tango – dancing outside the body axis – Colgada – use in dance. 3) Milonga – rhythm, sequences of steps reflecting the nature of the dance.

20:00-2:00 – Ceremonial Milonga „Tango w Zieleni”, during which the most famous tangos in the world will be played by the band BANDONEGRO and Tdj DARIUSZ BEKAŁA (Szczecin – Polska), and a masterful tango show will be given by MÜGE ÜNER & SELÇUK ATALAY – Restauracja „PALMIARNIA”, ul. Wrocławska 12. Tickets: PLN 130.00*

17th March (Sunday)
11.30-16.00 – tango workshops – Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a. Hosts: Müge Üner & Selçuk Atalay.
Topics: 1) Technique – dissociation and energy penetration in tango, aesthetics of movement, ornaments. 2) Tango – dancing outside the body axis – colgada – use in dance – continuation of Saturday workshops. 3) Milonga – rhythm, sequences of steps reflecting the nature of the Dance – continuation Saturday workshops.
18:30-22:00 – Milonga „For the persistent” – Tdj Krzysztof Kociński – SDC, ul. Dąbrowskiego 41E. Admission: PLN 30.00.
>>>
TANGO FESTIVAL – ZIELONA GÓRA 2023 fees per participant (payment by March 6):
GOLD PACKAGE (workshops + tango-practice + milongas Thu, Fri, Sat, Sun) – PLN 625.00 (after the deadline – PLN 695.00)
SILVER PACKAGE (two days of workshops + milonga Sat., Sun.) – PLN 550.00 (after the deadline – PLN 610.00)
One day of workshops – PLN 240.00 (PLN 280.00 after the deadline)
>>>
Milonga – For a good start (Thursday) ………….. 30.00 PLN
Tango-practice (Friday) …….…………………… ….. 55.00 PLN
Milonga – Festival memories (Fri.) ………… …… 30.00 PLN
Ceremonial milonga – Palmiarnia (Sat.) ….….… 130.00 PLN
Milonga – For the persistent (Sun.) ….…………..…. 30.00 PLN
>>>
Registration with Krzysztof Kociński – tel. +48 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl
We pay the fees to the Studio Dance Club bank account,
PL 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973 (does not apply to the Thursday, Friday and Sunday milonga outside packages).
The number of places is limited, the order of applications along with the fee is decisive.
In the first place, couples with a purchased gold package are accepted.
Only if the seat is re-sold, the fee will be refunded.

*Tickets available at www.abilet.pl and one hour before the event.