Serdecznie zapraszamy na II BACHUS TANGO WEEKEND w ramach którego odbędą się warsztaty tanga z Müge Üner & Selçuk Atalay z Turcji. Para instruktorów Akademii del Tango Istambuł, która regularnie uczestniczy w mistrzostwach i zawodach tangowych zajmując czołowe lokaty.
English version below.
Tematy przewodnie warsztatów i tango-practise:
17 września (piątek):
19:00-20:30 – Tango-practise z Müge & Selçuk. Jak tańczyć muzykę tanga?
18 września (sobota):
11:30-12:15 – Technika – dysocjacja i przenikanie energii w tangu.
12:30-14:00 – Tango – tańczenie poza osią ciała – Colgada – zastosowanie w tańcu.
14:30-16:00 – Milonga – rytm, sekwencje kroków oddające charakter tańca.
19 września (niedziela):
11.30-12:15 – Technika – dysocjacja i przenikanie energii w tangu, estetyka ruchu, ozdobniki.
12:30-14:00 – Tango – tańczenie poza osią ciała – colgada – zastosowanie w tańcu – ciąg  dalszy sobotnich warsztatów
14:30-16:00 – Milonga – rytm, sekwencje kroków oddające charakter tańca – ciąg dalszy sobotnich warsztatów.
Miejsce warsztatów i tango-practise: Studio Dance Club, ul. Dąbrowskiego 41E, Zielona Góra
Koszt warsztatów (płatność w terminie do 03 września):
  • jeden dzień – 225,00 zł/osoba (po terminie 265,00 zł/os.)
  • dwa dni – 395,00 zł/osoba (po terminie 465,00 zł/os.)
Koszt tango-practise: 55,00 zł/os. (płatność do 03 września), po terminie: 65,00 zł/os.
Zapisy u Krzysztofa Kocińskiego (tel. +48 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl)
Opłatę za warsztaty oraz za tango-practise wnosimy na konto bankowe Studio Dance Club,
Nr 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą.
Tylko w przypadku ponownej sprzedaży miejsca następuje zwrot wniesionej opłaty.
UWAGA! W sobotę 18 września zapraszamy na milongę do Restauracji „Grape Town Hotel” przy Al. Wojska Polskiego 79. Startujemy o godz. 20:00.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
We are happy to invite you to the 2nd BACHUS TANGO WEEKEND, which will include tango workshops with Müge Üner & Selçuk Atalay from Turkey. Couple of instructors from Akademia del Tango Istanbul, who regularly participate in championships and tango competitions taking top positions (more about them in a separate post).
Topics of the workshop and tango-practise:
17th September (Friday):
19: 00-20: 30 – Tango-practice with Müge & Selçuk. How to dance tango music?
18th September (Saturday):
11: 30-12: 15 – Technique – dissociation and energy transfer in tango.
12: 30-14: 00 – Tango – dancing outside the body axis – Colgada – use in dance.
14: 30-16: 00 – Milonga – rhythm, sequences of steps reflecting the nature of the dance.
19th September (Sunday):
11.30-12: 15 – Technique – dissociation and energy penetration in tango, aesthetics of movement, ornaments.
12: 30-14: 00 – Tango – dancing outside the body axis – colgada – use in dance – continuation of Saturday workshops
14: 30-16: 00 – Milonga – rhythm, sequences of steps reflecting the nature of the Dance  – continuation Saturday workshops.
Workshop and tango-practise venue: Studio Dance Club, Dąbrowskiego 41E in Zielona Góra
Workshop fee (payment due 03rd September):
  • one day – 225 PLN per person (after the deadline 265 PLN)
  • two days – 395 PLN per person (after the deadline 465 PLN)
Tango-practice fee: PLN 55.00 /person. (payment by September 3), late: PLN 65.00 /person
If you wish to join the workshop please contact Krzysztof Kociński (tel. +48 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl).
The fee for the workshops should be paid on the following account – PL 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973.
The number of places is limited, the order of applications decides with the proof of payment. Only if the place is sold again, the refund will be paid.
ATTENTION! On Saturday, September 18, we invite you to the milonga at the „Grape Town Hotel” Restaurant at Al. Wojska Polskiego 79. We’re starting at. 20.00.