Serdecznie zapraszamy na BACHUS TANGO WEEKEND z Müge Üner & Selçuk Atalay z Turcji. Para instruktorów Akademii del Tango Istambuł, która regularnie uczestniczy w mistrzostwach i zawodach tangowych zajmując czołowe lokaty (więcej o nich w osobnym poście).
English version below.
TEMATY PRZEWODNIE:
19 września (sobota):
godz. 11:30-12:15 – Technika – postawa i objęcie w tangu.
godz. 12:30-14:00 – Jak rozumieć i tańczyć muzykę tango – przykładowe sekwencje kroków.
godz. 14:30-16:00 – Milonga lisa i traspie – kroki i figury przydatne do interpretacji każdej z nich.
20 września (niedziela):
godz. 11.30-12:15 – Technika – postawa i objęcie w tangu, estetyka ruchu, ozdobniki.
godz. 12:30-14:00 – Boleo – technika i zastosowanie w tańcu.
godz. 14:30-16:00 – Milonga lisa i traspie – ciąg dalszy sobotnich warsztatów.
Miejsce warsztatów: Studio Dance Club ul. Dąbrowskiego 41E w Zielonej Górze.
Koszt warsztatów: (płatność w terminie do 04 września):
  • jeden dzień – 220,00 zł/osoba (po terminie 260,00 zł/os.)
  • dwa dni – 380,00 zł/osoba (po terminie 460,00 zł/os.)
Zapisy u Krzysztofa Kocińskiego (tel. 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl)
Opłatę za warsztaty wnosimy na konto bankowe Studio Dance Club,
Nr 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą.
Tylko w przypadku ponownej sprzedaży miejsca następuje zwrot wniesionej opłaty.
UWAGA! W sobotę 19 września zapraszamy na milongę do Restauracji „Grape Town Hotel” przy Al. Wojska Polskiego 79. Startujemy o godz. 20:00.
——————————————————————-
We are happy to invite you to the festival tango workshop with Müge Üner and Selçuk Atalay from Turkey.  A pair of instructors from Akademia del Tango Istanbul, who regularly participate in championships and tango competitions taking top positions (more about them in a separate post).
Topics of the workshop:
19nd September (Saturday):
11: 30-12: 15 – Technique — exercises for improving the quality of posture and embrace.
12: 30-14: 00 – How to understand musicality of tango – exemplary sequence of steps.
14: 30-16: 00 – Milonga lisa and traspie – how to use in different figures.
20rd September (Sunday):
11.30-12: 15 – Technique – exercises for improving the quality of posture and embrace, the aesthetics of movements, embellishments.
12: 30-14: 00 – Boleo – technique and application in dance.
14: 30-16: 00 – Milonga lisa and traspie – continuation of Saturday Workshop.
Workshop venue: Studio Dance Club, Dąbrowskiego 41E in Zielona Góra
Workshop fee (payment due 04rd September):
  • one day – 220 PLN per person (after the deadline 260 PLN)
  • two days – 380 PLN per person (after the deadline 460 PLN)
If you wish to join the workshop please contact Krzysztof Kociński (tel. +48 604 79 80 48, email: studiodanceclub@wp.pl).
The fee for the workshops should be paid on the following account – PL 25 1090 1535 0000 0000 5301 9973.
The number of places is limited, the order of applications decides with the proof of payment. Only if the place is sold again, the refund will be paid.
ATTENTION! On Saturday, September 19, we invite you to the milonga at the „Grape Town Hotel” Restaurant at Al. Wojska Polskiego 79. We’re starting at. 20.00.